daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Bevægelsespolitik

Bevægelsespolitik for Børnehuset Falkonergården

Visioner og mål

Bevægelsespolitikken og pædagogikken er udarbejdet med afsæt i kendskab til barnets sansemotoriske udvikling.

Balance = labyrintsansen

Følesansen = taktil perception

Stillings og muskelsans = Kinestetiske perception

Synssansen = Den visuelle perception

Høresansen = auditiv perception

Smagssansen

Lugtesansen

Vi vil møde barnet på det niveau det er i sin udvikling og søge at styrke sanserne ved at:

  • Bibringe børnene glæde ved at bevæge sig
  • Sørge for synlige, inspirerende og tilgængelige rammer og miljøer at bevæge sig i.
  • Bedre konditionen
  • Være gode rollemodeller
  • Give læring gennem fysisk aktivitet
  • Arbejde med skoleparathed.

Vi ønsker at fremme den motoriske udvikling og skabe fysiske rammer der fremmer lysten og motiverer til mere fysisk aktivitet.

Leg og bevægelse skal være en integreret og prioriteret del af institutionens hverdag. Børnene skal være fysisk aktive hver dag. Der skal være mulighed for at børnene får indarbejdet motoriske færdigheder som: at rulle, krybe, kravle, trille, løbe, hoppe og svinge.

Børnenes kompetencer skal udvikles, så deres egen lyst til at bevæge sig bliver fremmet. Der skal arbejdes med aktiviteter der kræver bevægelse, men også finmotoriske aktiviteter, såsom klippe, klistre, tegne og male, herved udvikler børnene yderligere kompetencer.

Daglige fysiske udfordringer

Igennem vores pædagogiske hverdag har vi en række aktiviteter vi gør, hvor vi tilstræber at få stimuleret børnene bedst muligt ud fra vores visioner og mål i bevægelsespolitikken.

Motorik

Vi arbejder med faste motorikdage. Stuerne deler børnene i mindre motorikgrupper. Motorik laves både i salen, på legepladsen eller på stuen. Vi øver alle sanser til motorik. Vi laver forhindringsbaner, leger lege/sanglege og laver øvelser der både styrker fin- og grovmotorikken. Vi slutter motorikken af med afspænding og styrker den taktile sans med blandt andet massage. 

På stuerne

Til samling snakker vi om kroppen, synger og bruger rytmer til rim og remser. På stuen laver vi mange aktiviteter i løbet af dagen, som styrker finmotorikken f.eks. tegner, maler, perler, puslespil, lego. Vi øver selvhjulpenhed i garderoben og til måltidet.

Ture

Vi øver selvhjulpenhed i garderoben og på trapper. Vi øver børnene i at gå selv på ture. Vi tager på lange ture til skove, strande mv., og vi bruger vores nærmiljø med bl.a. parker og legepladser. Alle ture giver børnene forskellige oplevelser og forskellige udfordringer både motorisk og sansemæssigt.

Legepladsen

Vi er på legepladsen med de børn der ikke sover, minimum halvanden time om dagen året rundt.

Vuggestuebørnene er ude på legepladsen over hele dagen. På legepladsen får børnene brugt alle sanser. Der er god plads til strukturerede sanglege, fri leg, boldspil og til at sanse naturen.

Værksteder

Vi har et lerværksted, et maleværksted og et naturværksted som udfordrer både børnenes fin- og grovmotorik. Værkstederne bliver brugt af hele institutionen.

Aktiviteter udover den daglige fysiske aktivitet

Koloni

Vi tager hvert år på koloni, hvor vi går lange ture, løber op og ned af bakker, samler ting på stranden og i vandet og kravler i træer.

Fodboldstævne

Vi deltager hvert år i et fodboldstævne med 5 andre institutioner på Frederiksberg. Der bliver trænet til denne begivenhed hele året på vores egen fodboldbane.

Motionsdag

Én gang om året i forbindelse med skolernes motionsdag, samler vi alle børn i Falkonergården og deler børnehavebørnene i løbegrupper, og vuggestuebørnene i enten løbe eller gågrupper, og så er der lavet forskellige løberuter i nærmiljøet.

Bondegårdstur

Vi tager en gang årligt på bondegårdstur med alle vuggestuebørn.

Bevægelseskanon

Vi har udarbejdet 10 lege/sanglege som børn i Børnehuset Falkonergården som minimum har lært når de skal videre i skole.

1.                   Tre små trolde

2.                   Bro Bro Brille

3.                   Alle mine kyllinger kom hjem

4.                   Boogie Woogie

5.                   Jeg gik mig over sø og land

6.                   Der kom en mand fra det røde hav

7.                   Banke Bøf

8.                   Stå Trold

9.                   Kom ud og lege

10.                 Bjørnen sover


Information til forældre
Institutionens dagligdag bliver dokumenteret på hjemmesiden, hvor der bliver lagt billeder og beskrivelser af dagen.

Vi arbejder med at dokumentere ud fra et farvekodesystem hvor hvert læreplanstema har en farve.

Læreplanstema 4 krop og bevægelse er gul. Overalt i huset dokumenterer vi på de farver som det enkelte læreplanstema har, dette gør det visuelt overskueligt for forældre, personale og børn at orientere sig om den pædagogiske praksis. Tre steder i huset hænger der rammer med forklaringer på farvekodesystemet samt vores læreplaner.

Bevægelsespolitikken vil være tilgængelig for alle forældre på vores hjemmeside.

Udarbejdelse af bevægelsespolitikken

Det er personalet og ledelsen der har udarbejdet bevægelsespolitikken.

Personalet i Falkonergården er opdelt i 4 udviklingsgrupper på tværs af huset. Udviklingsgrupperne har arbejdet med bevægelsespolitikken over to personalemøder, hvorefter ledelsen har sammenfattet gruppernes arbejdspapirer.

Det er ledelsen der er tovholder på bevægelsespolitikken og bestyrelsen der endeligt godkender den.

Revidering

Revidering af politikken vil foregå på vores evalueringsmøder i december.