daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Årsplan 2020

Traditioner:

Individuelle forældresamtaler

Uge 4 og 5

 

Fastelavnsfest

Fredag d. 21. februar

Medarbejder studietur til Firenze

Uge 10

Fernisering af årsprojekt

Tirsdag d. 31. marts kl. 15.00 – 16.30

Bondegårdstur for store vuggestuebørn samt de mindste børnehavebørn

Tirsdag d. 21. april kl. 9.30 – 14.30

 

Planteuge for hele institutionen

Uge 20

Bedsteforældredag i vuggestuen

Onsdag d. 27. maj kl. 15.00 – 16.30

Sommerfest

Tirsdag d. 16. juni kl. 15.00 – 17.00 holder vi sommerfest for børn og forældre

Sankt Hans fest

Tirsdag d. 23. juni holder vi fælles Sankt Hans på børnehavens legeplads

 

Koloni

Uge 36

Gensyns eftermiddag

Onsdag d. 16. september kl. 15.00 – 16.30 (for de børn der er startet i skole sommer 2020)

Høstuge

Uge 39

Tirsdag d. 22. september tager alle børnehavebørn, samt de ældste vuggestuebørn i Dyrehaven og kører i hestevogn.

Fredag d. 25. september holder vi høstafslutning for forældre kl. 15.00 – 16.30

Lederstudietur med Børneringen

Uge 40

Falkonergårdens fødselsdag

Onsdag d. 7. oktober holder vi fælles fødselsdag på børnehavens legeplads

Motionsdag

Fredag d. 9. oktober

Fælles forældremøde

Tirsdag d. 27. oktober kl. 18.00 – 20.00

Børnejulefrokost

Onsdag d. 2. december

Julefest

Onsdag d. 9. december kl. 15.30 – 17.00

Juletræstur

Mandag d. 21. december

Temauger for storegruppen

Bestyrelsesmøder

Tirsdag d. 10. marts kl. 17.00

Tirsdag d. 9. juni kl. 17.00

Tirsdag d. 8. september kl. 17.00

Tirsdag d. 17. november kl. 17.00

 

Med-udvalgsmøder kl. 9.00 – 12.30

Mandag d. 20. januar

Onsdag d. 20. maj

Onsdag d. 26. august

Onsdag d. 11. november

Pædagogiske møder

Torsdag d. 9. januar børnehave (konference)

Torsdag d. 16. januar vuggestue

Fredag d. 3. april børnehave

Onsdag d. 15. april børnehave (storegruppe)

Torsdag d. 16. april vuggestue

Torsdag d. 27. august børnehave (konference)

Fredag d. 28. august vuggestue

Tirsdag d. 3. november børnehave

Onsdag d. 4. november vuggestue

Stuemøder kl. 12.30 – 14.00

Lige uger:

Mandag: Bæverstuen

Onsdag: Rævestuen

Ulige uger:

Torsdag: Harestuen og storegruppen

Mødeuger for børnehaven kl. 8.30 – 12.30.

Uge 6. M: pind, Ti: egern, O: muld, To: græv, F: mus

Uge 12. M: egern, Ti: græv, O: muld; To: mus, F: pind

Uge 17/18. To: muld, F: egern, M: græv, Ti: pind, O: mus

Uge 25. M: mus, Ti: pind, O: Græv, To: muld, F: egern

Uge 34. M: muld, Ti: egern, O: pind, To: mus, F: græv

Uge 40. M: egern, Ti: pind, O: græv, To: mus, F: muld

Uge 47. M: pind, Ti: græv, O: mus, To: muld, F: egern

Medarbejderudviklings samtaler

Vi holder medarbejderudviklingssamtaler løbende over hele året

 

Personaleweekend

25. – 26. januar

Personaledag

Lørdag d. 2. maj

Personalemøder

Torsdag d. 9. januar

Mandag d. 3. februar (førstehjælpskursus)

Tirsdag d. 17. marts

Onsdag d. 15. april

Torsdag d. 14. maj

Mandag d. 8. juni

Tirsdag d. 18. august

Onsdag d. 16. september

Torsdag d. 22. oktober

Mandag d. 16. november

 

Deadline på revisiteringsskemaer og statusrapporter

Fredag d. 13. marts

Fredag d. 18. september

 

Revisiteringsmøder for børn på pladser med særligt formål og basispladser

Deltagere i revisiteringsmøder er forældre, repræsentanter fra PPR samt ledelse og personale

Uge 13

Uge 43

Lukkedage

6 - 8. april (de 3 dage før påske)

Fredag d. 22. maj (dagen efter Kristi Himmelfart)

Fredag d. 5. juni (Grundlovsdag)

24 – 31. december (mellem jul og nytår)

Har man behov for pasning de 3 dage før påske og imellem jul og nytår, skal dette meddeles ledelsen senest 2 måneder før. En anden institution vil da blive anvist efter pasningsbehovets omfang.