daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Årsplan 2018

Årsplan 2018

Traditioner:

Fastelavnsfest

Fredag d. 9. februar

Bondegårdstur for store vuggestuebørn samt de mindste børnehavebørn

Tirsdag d. 24. april kl. 9.30 – 14.30

Plantedag for vuggestuen

Onsdag d. 16. maj

Bedsteforældredag i vuggestuen

Tirsdag d. 29. maj kl. 15.00 – 16.30

Sankt Hans fest

Fredag d. 22. juni holder vi fælles Sankt Hans på børnehavens legeplads

Koloni

Uge 36

Motionsdag

Fredag d. 12. oktober

Sommerfest

Torsdag d. 7. juni kl. 15.00 – 17.00 holder vi sommerfest for børn og forældre

Høstuge

Uge 40

Tirsdag d. 2. oktober tager alle børnehavebørn, samt de ældste vuggestuebørn i Dyrehaven og kører i hestevogn.

Fredag d. 5. oktober holder vi høstafslutning for forældre kl. 15.00 – 16.30

Julefest

Onsdag d.12. december kl. 15.30 – 17.00

Fernisering af årsprojekt

Onsdag d. 25. april kl. 15.00 – 16.30

 

Medarbejder studietur til Firenze

Uge 15

Individuelle forældresamtaler

Uge 5 og 6

Fælles forældremøde

Torsdag d. 1. november kl. 18.00 – 21.00

Bestyrelsesmøder

Tirsdag d. 20. februar

Tirsdag d. 12. juni

Tirsdag d. 4. september

Tirsdag d. 13. november

Med-udvalgsmøder

Tirsdag d. 9. januar

Tirsdag d. 17. april

Tirsdag d. 21. august

Tirsdag d. 23. oktober

Trio-møder

Torsdag d. 4. januar

Mandag d. 19. marts

Torsdag d. 16. august

Mandag d. 22. oktober

Pædagogiske møder

Mandag d. 19. februar børnehave

Fredag d. 23. februar vuggestue

Mandag d. 28. maj vuggestue

Onsdag d. 6. juni børnehave

Mandag d. 17. september vuggestue

Mandag d. 24. september børnehave

Pædagogiske planlægningsmøder over –og underetage

Onsdag d. 10. januar egern + muld

Torsdag d. 11. januar græv + mus

Onsdag d. 21. februar egern + muld

Torsdag d. 22. februar græv + mus

Onsdag d. 21. marts egern + muld

Torsdag d. 22. marts græv + mus

Udviklingsteams

Mandag – torsdag uge 11

Mandag – torsdag uge 24

Tirsdag – fredag uge 39

Stuemøder kl. 12.30 – 14.00

Lige uger:

Mandag: Bæverstuen og muldvarpestuen

Tirsdag: Musestuen

Onsdag: Rævestuen og pindsvinestuen

Ulige uger:

Mandag: Grævlingestuen

Tirsdag: Egernstuen

Onsdag: Storegruppen

Torsdag: Harestuen

Medarbejderudviklings samtaler

Vi holder medarbejderudviklingssamtaler løbende over hele året

Personaleweekend

Dato er under udarbejdelse

Personalemøder

Mandag d. 8. januar

Tirsdag d. 6. februar

Onsdag d. 14. marts

Torsdag d. 19. april

Mandag d. 14. maj

Tirsdag d. 19. juni

Onsdag d. 22. august

Torsdag d. 13. september

Mandag d. 8. oktober

Tirsdag d. 6. november

Onsdag d. 5. december

Handleplansmøder for børn på pladser med særligt formål og basispladser kl. 12.00 – 14.00

Deltagere i handleplansmøder er: primærpædagog, sprogpædagog og leder.

Onsdag d. 24. januar

Torsdag d. 25. januar

Onsdag d. 23. maj

Torsdag d. 24. maj

Onsdag d. 19. september

Torsdag d. 20. september

Deadline på statusrapporter

Tirsdag d. 20. februar

Onsdag d. 10. oktober

Revisiteringsmøder for børn på pladser med særligt formål og basispladser

Deltagere i revisiteringsmøder er forældre, repræsentanter fra PPR samt ledelse og personale

Uge 44

Lukkedage

Fredag d. 11. maj (dagen efter Kristi Himmelfart)

Tirsdag d. 5. juni (Grundlovsdag)

24 – 31. december (mellem jul og nytår)

Har man behov for pasning imellem jul og nytår, skal dette meddeles ledelsen senest 2 måneder før. En anden institution vil da blive anvist efter pasningsbehovets omfang.