daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Det Praktiske

Mødetid i institutionen

Aktiviteterne i institutionen starter kl. 9.00. Vi starter dagen med morgensamling på alle stuer, hvor vi bl.a. snakker om dagens aktiviteter og hvem der skal hvad. Derfor er det vigtigt, at barnet er afleveret i institutionen senest kl. 9.00.

Er jeres barn sygt eller holder fri, skal I sende en besked fra jeres barns side på institutionens hjemmeside inden kl. 8.45.

Kommer I mens jeres barn spiser frugt, henstiller vi til at I kommer stille ind på stuerne og henter jeres barn.

Husk at tjekke stuernes kalender på hjemmesiden for vigtige informationer som f.eks. kommende aktiviteter og ture.

Mobiltelefoner

Vi henstiller til, at mobiltelefoner er slukkede når I er i institutionen sammen med jeres barn. Samtale i telefon samtidig med aflevering og afhentning, er forstyrrende for jeres børn, og vi mener at det er vigtigt at man får sagt hej og farvel på en nærværende måde.

Skiftetøj

Hvert barn har sin personlige garderobeplads, samt kasse til skiftetøj øverst på garderobepladsen. Det anbefales at have rigeligt med skiftetøj samt relevant tøj efter årstiden. Det skal være tøj som barnet kan røre sig i, og som kan tåle at blive beskidt.

Der skal være navn i alt hvad der tilhører barnet.

Børn under 2,10 år får bleer, frokost og eftermiddagsmad i institutionen. Fra den måned barnet fylder 2,10 år, skal I medbringe bleer og frugt, samt deltage i stuernes brødordning, hvor forældrene skiftes til at tage brød med, så børnene får brød om eftermiddagen.

Dagligdagen i Falkonergården

Kl. 7.00:
Institutionen åbner. Børnene modtages på harestuen. Børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 8.00. Kl. 8.00 er der mødt personaler fra hver stue, og alle går på egne stuer.

Kl. 9.00 - 9.30:
Alle stuer holder samling. I vuggestuen får børnene et lille formiddagsmåltid mens der bliver holdt samling.

Kl. 9.30 – 10.45/11.15
Planlagte pædagogiske aktiviteter.

Kl. 10.45 – 12.00:
Vuggestuebørnene spiser frokost kl. 10.45 og børnehavebørnene spiser kl. 11.15.

Kl. 12.00 – 14.00:
Vuggestuebørnene og de børnehavebørn der har brug for det sover til middag. De
børn der er vågne i vuggestuen i middagsstunden, samles på bæverstuen.
Børnehavebørnene er på legepladsen.

Kl. 14.00 – 15.00:
Eftermiddagsmad (brød og frugt).

Kl. 15.30 – 16.30/17.00:
Leg på stuerne eller legepladsen indtil børnene bliver hentet.

Barnets første dag

For at sikre at barnets start i institutionen bliver så god som mulig, er det vigtigt, at de første dage bliver korte. Vi forventer, at I afsætter den første uge til at indkøre barnet i vuggestuen, samt hente tidligt de første dage barnet skal være alene i institutionen.

Giv jer tid til at forklare personalet om barnets specielle rytme, hvad det kan li’, hvad det ikke bryder sig om, er bange for osv.

Når barnet skifter fra vuggestue til børnehave, vil opstarten som regel være nem, da barnet kende huset og den nye stue. Sørg alligevel for at have et par dage til rådighed til indkøring og til tidlige dage.

Sig altid godmorgen og farvel til personalet, så vi ved når jeres barn bliver afleveret og hentet. I skal altid give besked hvis barnet bliver hentet af andre end jer forældre, da vi ikke må udlevere et barn til andre.

Kartotekskort

Når barnet starter i Falkonergården, skal forældrene tilmelde sig institutionens hjemmeside. Hvert barn har sin egen side på hjemmesiden, hvor forældrene skal udfylde et kartotekskort. I bedes holde institutionen orienteret om følgende ændringer: lægeskift, vaccinationer, nyt telefonnummer, adresseændring, jobskifte samt andet relevant.

Alle oplysninger bliver behandlet forsvarligt, fortroligt og etisk korrekt.

Erstatning

Institutionen har ingen forsikring, der dækker bortkommet tøj og sko.

Underretningspligt

Falkonergården er underlagt Lov om Social Service (Serviceloven), der skal sikre barnet et godt, udviklende og målrettet dagtilbud.
Det pædagogiske personale har underretningspligt, oplysningspligt samt tavshedspligt.

Det er Falkonergårdens principielle holdning, at enhver bekymring samt pædagogisk handleplan som udgangspunkt deles med forældremyndighedsindehaveren.

Ingen dokumenter eller papirer vedr. barnet forlader som udgangspunkt Falkonergården, uden at forældremyndighedsindehaveren er bekendt med dette.

Legetøj

Børnene må gerne have deres eget legetøj med i Falkonergården, men det er på eget ansvar i forhold til at kunne holde styr på det samt finde det, når man skal hjem.
Hvis personalet oplever, at børnenes medbragte legetøj kan give anledning til konflikter imellem børnene forbeholdes ret til, at medbragt legetøj (for en periode) indstilles.